ҧEngine by iGetWeb.com
Cart ¡Թ (0)
Թ >
Epson () (1)   HP () (23)   Canon
Epson (5)   HP (6)  

Adapter Printer HP 32V/940mAh : 16V/625mAh (3 ) ͧ

700.00 ԺС

PT-HP01 :-Power Input = 100-240V,Max 1A,50/60HzPower Output = 32V~940mA, 16V~625.......

ҹ

Adapter Printer HP 32V/700mAh : 16V/625mAh (3 ) ͧ ( 32V/940mAh : 16V/625mAh ᷹))

900.00 ԺС

PT-HP02 :-Power Input = 100-240V,Max 800mA,50/60Hz...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/720mAh : 16V/610mAh (3 ) ͧ ( 32V/940mAh : 16V625mAh ᷹)

900.00 ԺС

PT-HP03 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/375mAh : 16V/500mAh (3 ) ͧ

900.00 ԺС

PT-HP04 :-Power Input = 100-240V -.......

ҹ

Adapter Printer HP 32V/1100mAh : 16V/1600mAh (3 ) ͧ

700.00 ԺС

PT-HP05 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/1560mAh (3 ) ͧ

900.00 ԺС

PT-HP06 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/1000mAh (3 ) ͧ ( 32V/1560mAh ᷹)

900.00 ԺС

PT-HP06 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/1200mAh (3 ) ͧ ( 32V/1560mAh ᷹)

900.00 ԺС

PT-HP06 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/625mAh (3 ) ͧ

900.00 ԺС

PT-HP07 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/500mAh : 15V/530mAh (3 ) ͧ ( 32V/940mAh : 16V/625mAh ᷹)

900.00 ԺС

PT-HP08 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/250mAh : 15V/530mAh (3 ) ͧ ( 32V/940mAh : 16V625mAh ᷹)

900.00 ԺС

PT-HP10 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/2500mAh (3 ) ͧ

800.00 ԺС

PT-HP11 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/2000mAh (3 ) ͧ

800.00 ԺС

PT-HP12 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 18V/2.23A (5.5x2.5mm) ͧ

1,000.00 ԺС

PT-HP14 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 31V/1450mAh (4.8x1.7mm) ͧ ( 31V/2420mAh ᷹)

1,100.00 ԺС

PT-HP15 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 31V/2420mAh (4.8x1.7mm) ͧ ( 32V/2500mAh ᷹)

1,100.00 ԺС

PT-HP16 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/2500mAh (4.8x1.7mm) ͧ

750.00 ԺС

PT-HP18 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/2340mAh (3 ) ͧ

1,100.00 ԺС

PT-HP23 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/1560mA (3 ) 3ͧ

700.00 ԺС

Product Details :-- Model : Adapter For Printer- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - Output : 32V / 1560mAh......

ҹ

Adapter Printer HP 32V/1560mA (3 ) 2 ͧ

700.00 ԺС

Product Details :-- Model : Adapter For Printer- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - Output : 32V / 1560mAh......

ҹ

Adapter Printer HP 30V/333mA (3 ) ͧ

650.00 ԺС

Product Details :-- Model : Adapter For Printer- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - Output : 30V / 333mAh-......

ҹ

Adapter Printer HP 22V/455mA (3 ) ͧ

650.00 ԺС

Product Details :-- Model : Adapter For Printer- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - Output : 22V / 455mAh-......

ҹ

Adapter Printer HP 22V/455mA (3 Pin) ͧ-F+

650.00 ԺС

Product Details :-- Model : Adapter For Printer- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - Output : 22V / 455mAh-......

ҹ

Adapter Printer/Scanner Epson Output = 24V/2.5A ( 32V/2.5A ᷹) 3 Pin

700.00 ԺС

PT-ES01 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer/Scanner Epson Output = 24V/2.0A ( 32V/2.0A ᷹) 3 Pin

650.00 ԺС

PT-ES02 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer/Scanner Epson Output = 24V/1.56A ( 32V/1.56A ᷹) 3 Pin

500.00 ԺС

PT-ES03 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer/Scanner Epson Output = 24V/0.625A ( 32V/0.625A ᷹) 3 Pin

450.00 ԺС

PT-ES04 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer/Scanner Epson Output = 24V/2.5A (3 Pin)

450.00 ԺС

PT-ES01 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/563mAh : 15V/533mAh (3 ) º

500.00 ԺС

PT-HP09 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/250mAh : 15V/530mAh (3 ) ( 32V/563mAh : 15V/533mAh ᷹)

700.00 ԺС

PT-HP10 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 32V/844mAh (5.5x2.5mm) º

500.00 ԺС

PT-HP13 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 31V/1450mAh (4.8x1.7mm) ( 31V/2420mAh ᷹)

700.00 ԺС

PT-HP15 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 31V/2420mAh (4.8x1.7mm)

500.00 ԺС

PT-HP16 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 31.5V/3.17A (5.5x2.5mm) º

500.00 ԺС

PT-HP19 :-Power Input =...

ҹ

Adapter Printer HP 24V/3A (3 Pin) ͧ

750.00 ԺС

Product Details :-- Model : Adapter For Printer- Input : 100-240V ~ 50/60Hz - Output : 24V / 3A- Jac......

ҹ
ǹŴ¡Թҷ
view